معرفی دوره

مختصات دوره

دوره آموزشی تهیه طرح درس و کتاب  
حالت اول: دوره توسط یک شرکت یا سازمان برگزار میشود 

در اینصورت قرارداد بر اساس تعداد شرکت کننده و مشخصات دوره به صورت توافقی اجرایی میگردد در این موارد در صورت تحلیل واقعی ریسک شرکت و یا وجود پروژه فعال و انجام تحلیل در محیط واقعی و تعداد ساعت و شرایط کار بصورت اختصاصی خواهد بود 

حالت دوم: کارگاه غیرشرکتی و سازمانی و شرکت بصورت فردی

 در این حالت حضور و ثبت نام در کلاس بصورت انفرادی و هزینه ثبت نام هر نفر یک میلیون تومان می باشد که بعد از ثبت نام و اعلام در اس ام اس شماره حساب جهت واریز وجه اعلام میگردد


حالت سوم: در صورتی که اشخاص حقیقی بصورت گروهی و حداقل ده نفر شرکت کنند هزینه هر نفر به 500 هزار تومان کاهش می یابد