راهنمای پرداخت

واریز در حساب بانک سامان شعبه جهان کودک

 

 

بنام شرکت مشاورین ایده ناب ویژن 

 

به یکی از روشهای زیر پرداخت انجام گردیده و فیش واریزی آن در سایت بارگذاری شود 

 

هزینه ثبت نام دوره: ثبت نام می تواند فردی یا گروهی و هم چنین، جلسات معرفی سیستم، اموزش و مشاوره تک جلسه، سه چلسه و یا پنج جلسه باشد.

به جدول زیر دقت بفرمایید 

آموزش مقدماتی هزینه اش 150 هزار تومان می باشد ولی به این رقم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود که رقم خالص پرداخت عبارت است از: 163.500 تومان 


تعداد جلسات یک ساعته

نوع جلسات (ارقام به تومان به ازای هر نفر - جلسه)

فردی

گروهی تا 3 نفر

گروهی 4 تا 7 نفر

گروهی بیش از 7 نفر

یک جلسه

۵۴۵,۰۰۰

۴۳۶,۰۰۰

۳۹۲,۴۰۰

۳۴۸,۸۰۰

سه جلسه

۴۹۰,۵۰۰

۳۹۲,۴۰۰

۳۴۸,۸۰۰

۳۰۵,۲۰۰

پنج جلسه

۴۳۶,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰

۳۰۵,۲۰۰

۲۶۱,۶۰۰

 

شیوه های پرداخت:

واريز به يکي از شيوه هاي زير واريز به شماره حساب 1-889549-810- 801 واريز کارت بکارت به شماره 6219861025425322 واريز بحساب شبا IR410560080181000889549001 حساب بنام شرکت مشاورين ايده ناب ويژن و نزد بانک سامان شعبه جهان کودک و با کد 801 مي باشد ارسال فيش واريزي بنام شرکت کننده الزامي است

شماره حساب پرداخت: 8018108895491

پرداخت از طریق اپ آسان پرداخت و ارسال فیش واریزی مطمئن تر می باشد