آماده همکاری در همه عرصه های کسب و کار مرتبط با رویکرد برنده-برنده

رویکرد شرکت مشاورین ایده ناب در همه اشکال همکاری در همه عرصه ها، حس برندگی در همه .ذینفعان اعم از طرفهای قرارداد یا شرکای تجاری یا کارکنان و خدمت گیرندگان می باشد.

در این رویکرد، تنوع و کثرت پذیری، انعطاف پذیری بالا و تعامل گسترده خصیصه های این تعامل می باشد

واحدهای استراتژیک توسعه کسب و کار
 • توسعه کسب و کار بین المللی

  این بخش از شرکت، تعاملات و روابط تجاری بین المللی را ساماندهی میکند و مدیر اجرایی آن مسئولیت هماهنگی ها را برعهده دارد

 • توسعه مراکز رشد

  همکاری برای توسعه توانمندیها و هم چنین ایجاد بسترهای توسعه فناوری در واحدها و هسته های فناوری، می باشد             

 •  

  فن بازار صادراتی

  بهره گیری از اصول و فنون و روشهای استاندارد و جامع در تولید نیمه صنعتی و صنعتی شدن و همه جانبه نگری یکی از اصول وقواعد کسب و کار در شرکتهای دانش بنیان می باشد

 • بازاریابی و ترویج

  واحد استراتژیک کسب و کار در عرصه ترویج و بازاریابی، با بهره گیری از تیم تخصصی و توانمند فناوریها را به بازار معرفی میکند.

 • توانمندسازی فناوران

  آموزش، توانمندسازی فناوران برای توسعه کسب و کار فناورانه و تجاری سازی از مسئولیت این واحداست.

 • مدرسه کسب و کار

  مدیریت پروژه شامل طراحی و مهندسی پروژه تا مرحله اجرایی سازی آن و کنترل در حین اجراست

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • طراحی اپلیکشن

  تولید اپلیکیشن های کاربردی با حداقل هزینه در حداقل زمان و با امکان مدیریت داشبورد و بدون کدنویسی 

 • مهندسی کسب و کار

  مهندسی کسب و کارهای فناوری اطلاعاتی از جمله بیزنس های جذابی است که در شرکت صورت میگیرد 

 • زنجیره ارزش

  مهندسی زنجیره ارزش در قالب با محوریت اپلیکیشن ها از جمله خدمات ارزش آفرینی و با رویکرد کارآفرینی است 

 • مدیریت پروژه

  مدیریت پروژه های اجرایی براساس مدل بی ام بی او کی و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها از جمله خدمات شرکت می باشد