تاریخچه شرکت

بسمه تعالی

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن (مسئولیت محدود) با پشتوانه بیش از 10 سال فعالیت گسترده در مدیریت  و توسعه سیستم ها، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت کیفیت، رویکرد سیستماتیک به خطای پزشکی و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و هم چنین سوابق کاری در عرصه معماری محیط های سلامت از جمله بیمارستانها، محیط های بهداشتی درمان و کلینیک های تخصصی و عمومی در سال 1387 و بصورت خانوادگی شکل گرفت

شرکت فعالیت خود را در دو عرصه ادامه داد

الف) خدمات مشاوره ای در عرصه مدیریت و توسعه سیستم ها

ب) خدمات معماری، نوسازی محیط های بهداشتی و درمانی و تجاری

شرکت، بعد از مدتی بعلت فعالیت در صنعت دارویی، عملا توقف فعالیت پیدا کرد ولی از سال 1390 مجددا فعالیت خود را از سرگرفت و با رویکردی نوین و با بهره گیری از تجربیات کسب شده از سال 1388  تا 1394 در زمینه توسعه کسب و کار، مدلسازی کسب و کار، تهیه طرحهای استراتژیک توسعه صنعتی در سلامت و دارو، مدلسازی مالی و اقتصادی شرکتها، تجاری سازی فناوریها، و خدمات آموزشی و توانمندسازی بویژه برای همکاری با مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان، فعالیت خود را تبیین و تشریح کرده و مجددا وارد عرصه تجارت و ارائه خدمات شد. این شرکت با ساماندهی مجدد شرکت، تقویت تیم فنی و تخصصی خویش، برنامه های خود را تنظیم کرده است.این شرکت آمادگی کامل خویش را برای همکاری به همه شرکتها و موسسات اعلام کرده است و آینده ای قوی را برای خود در نظر گرفته است