دسترسی به منابع علمی و مقالات
دسترسی به منابع علمی و مقالات سایت صرفا برای افرادی که در سایت ثبت نام کرده اند مقدور می باشد بنابراین برای استفاده، حتما ابتدا ثبت نام کنید و بعد از ورود از منابع علمی سایت بصورت رایگان بهره مند شوید و بعد از ورود امکان پذیر می باشد

این منابع سه دسته اند: در دو دسته کلی تقسیم بندی شده اند دسته اول مجموعه سخنرانیهای صورت گرفته بصورت پی دی اف یا پاورپوینت می باشد دسته دوم مربوط به مقالات علمی و کتب کاربردی که در عرصه مدیریت و توسعه کسب و کار می تواند مفید واقع شوند
این منابع غیرقابل فروش و صرفا جهت بهره برداری می باشد. استفاده از منابع سخنرانی متعلق به اینجانب، با امید به مفید بودن آنها برای همه عزیزان، آزاد است با یا بدون ذکر نام