منشور اخلاقی ما

بسمه تعالی

منشور اخلاقی ایده ناب 

1. منشور داخلی:

تعریف: منشور داخلی، شامل همه واحدها و اعضایی است که در هسته باهمدیگر همکاری می نمایند.

1. همه اعضا نسبت به آرمان و اهداف مجموعه متعهد بوده و در تمامی شرایط، منافع جمع را بر منافع فردی ترجیح خواهد داشت.

2. سرمایه زیرساختی ما را سرمایه انسانی[1]تشکیل میدهد بنابراین هیچ چیزی در ارزشگذاری، بر نیروی انسانی ترجیح نداشته و همه منابع بعنوان ابزار در خدمت اعضای مجموعه شبکه همکاری خواهد بود.

3. پای بندی به تعهدات، صداقت، نظم و انضباط، خوش خلقی، همکاری و هماهنگی مبنای کار مجموعه  است.

4. اعضا نسبت به همدیگر، در تمام شرایط نقش حمایتی خواهند داشت.

5. همه اعضا با رعایت شان و جایگاه اعضای دیگر، در بیان دیدگاهها و نگرش خود در مسائل مرتبط با مجموعه، با رعایت احترام و اصول اخلاقی، آزاد هستند بعلاوه دارای ظرفیت لازم برای شنیدن و پذیرش نقطه نظرات سایر اعضای گروه بوده و از بابت آن متشکر خواهند بود و نقد دلسوزانه، از یک سو زمینه بکارگیری ایده ها و تجربیات دیگران را ایجاد میکند و از سوی دیگر، آنها بعنوان مشورت تلقی می گردد.

6. مجموعه بنحوی مدیریت و راهبری میشود که در همه شرایط حقوق مالکیت تجاری و فعالان مجموعه حفظ شده و برای حفظ و ارتقای ارزش اجتماعی و افزایش ارزش و بازدهی دارائیها، همه تلاش سازمانی بکار گرفته خواهد شد مبنای قضاوت قراردادها و تعهدات مکتوب و مستند مورد قبول طرفین می باشد.

7. بعنوان یک حق قطعی، مالکیت معنوی[2] همه مشتریان و شرکا در درون مجموعه به رسمیت شناخته شده و در تحت هیچ شرایطی، هیچ کدام از اعضای گروه اعم از مدیران و راهبران، مدیران میانی و کارکنان، مجاز به نقض یا سوء استفاده از آن، نخواهند بود. این اصل در همه شرایط اجتناب ناپذیر است

8. هر کدام از اعضا، که مسئولیت اجرایی یک پروژه یا بخش مهمی از آن را برعهده میگیرد، درصورت اضطرار برای خروج ازمجموعه، مکلف است در زمان معقول و منطقی به اطلاع رسانده و از نظر اخلاقی متعهد میگردد که از هر گونه ضرر و زیان به مجموعه و هسته ها جلوگیری کند.

2. منشور اخلاقی نسبت به مشتریان:

تعریف: مشتریان، بعنوان سرمایه اصلی شرکت، کسانی هستند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، از خدمات و محصولات شرکت استفاده میکنند.

1. رعایت اصل "حق با مشتری است" در همه شرایط لازم است و این نکته را باید در نظر گرفت که اگر از نظر هر کدام از ما، حق با مشتری نبود به معنای این نیست که حق با مشتری نیست بلکه می تواند برای سایر اعضا یا خارج از گروه حق با مشتری باشد و احترام گذاشتن به این اصل یک ضرورت است.

2. مشتری و اعتماد او، سرمایه اصلی مجموعه محسوب میشود همه اعضای گروه، خود را مکلف می دانند در همه شرایط، در رابطه با رعایت حقوق مشتری کوشا بوده و نسبت به آن جوابگو باشند.

3. صداقت در ارائه پاسخگویی و راهنمایی مشتریان، مشارکت مشتری در مدیریت تصمیم گیری و اقدام در پروژه ها یک اصل پذیرفته شده محسوب میشود و همه اعضای گروه و هسته ها مکلف به رعایت آن می باشند 

4. تضمین کیفیت محصولات و خدماتی که به مشتریان عرضه میشود یکی از اصول اساسی مجموعه محسوب می شود و در همه شرایط خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

3. منشور اخلاقی نسبت به شرکا [3] :

تعریف: شرکاء، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در قالب کنسرسیوم[4] دائمی یا موقت، در تامین منابع سرمایه ای، مدیریت و اجرای طرحها و پروژه ها مشارکت دارند.  توسعه کنسرسیوم هدفمند و یکپارچه حمایت کامل خواهد کرد.

1. رعایت حقوق همه اعضای کنسرسیوم (با منافع مشترک همه اعضا) بر منافع شخصی ترجیح خواهد داشت.

2. حقوق شرکا در قالب قراردادها در تمامی شرایط لازم الاجراست.

3. صداقت در رعایت منافع طرفین در تمامی شرایط لازم الاجراست.

4. موفقیت شرکا، بعنوان یک اصل در منشور شرکت پذیرفته شده است.

5. مالکیت معنوی طرحها و پروژه ها در تمامی شرایط رعایت میشود.

4. منشور اخلاقی نسبت به محیط زیست:

تعریف: محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود و مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

1. مجموعه، بعنوان یک مسئولیت اجتماعی، به رعایت حفظ محیط زیست، بعنوان اصل زیربنایی در توسعه پایدار، پای بند بود و در همه شرایط خود را نسبت به آن ملزم دانسته و از حقوق محیط زیست عدول نخواهد کرد.

2. مجموعه برای اجرایی سازی این اصل مهم و ارزشی، از طریق اتخاذ تدابیر خاص و مشهود، پای بندی خود را به توسعه پایدار، نشان خواهد داد.


[1] Human capital

[2] Intellectual property: حق صاحب ایده، خلق یک فکر، تولید یک بسته خدمتی یا محصول

[3] Partners

[4] Consortium: ائتلاف چند هسته، گروه یا شرکت و یا موسسه برای انجام فعالیتها یا پروژه های خاص با هدف مشخص و حدود مسئولیت تفکیک شده.