چکیده رزومه

سوابق آموزشی و مشاوره ای  

مدرس کشوری توسعه فناوری و تجاری سازی 

مدرس کشوری توسعه کسب و کار 

مدرس کشوری مدیریت استراتژیک بیش از یکصددوره برنامه ریزی و صدها پروژه در طی 20 سال  

مدرس دوره های تربیت مربی در توسعه فناوری و تجاری سازی یکپارچه - مدیریت جامع تجاری سازی در پارکهای علم و فناوری کشور 

مشاوره در توسعه سیستم های ارتباط صنعت و دانشگاه و جهت دهی دانشگاه بسوی دانشگاه کارآفرینی

مدرس کشوری توسعه سیستم های مدیریتی

مشاور مرکز رشد پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری

عضو مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

مشاور رئیس ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری 

مشاور شرکت داروسازی ریحانه برای توسعه پورتفولیو و مهندسی کسب وکار

مشاور دهها پروژه توسعه کسب و کار فناورانه 

  

سوابق اجرایی 

بنیانگذار فکری و اجرایی هولدینگ دارویی برکت 

بنیانگذار فکری و اجرایی شهرک دارویی برکت 

بنیانگذار فکری و اجرایی صندوق پزوهش و فناروی پرشین داروی البرز 

بنیانگذار و مالک شرکت مشاورین ایده ناب ویژن 

عضو هیات مدیره هولدینگ دارویی برکت 

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز 

عضو هیات مدیره شرکت داروسازی تولیدارو

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی کی بی سی

رزومه کامل

پروفایل شخصی


                                                              
دکتر ناصر محمدی فرزند قاسم، متولد میانه
   
           
شماره تلفن همراه: 09122850390
 
                                 
* Private Email: dr.na.rmohammadi@gmail.com
           

وضعیت سمت ها و مسئولیت های کنونی

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه 

رئیس شورای فناوری دانشگاه

مدیر هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب - مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی البرز   

مدرس دوره های توسعه فناوری و تجاری سازی و دوره های مربیگری فنی تخصصی 


تشریح فعالیتهای جاری ام: 

در حال حاضر، مهم ترین فعالیتهایم متمرکز بر فعالیتهای زیر می باشد: 
1) در حال ساماندهی شبکه جامع ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه زیرساختها به منظور اماده سازی دانشگاه علوم پزشکی البرز برای ورود به عرصه ارتباط با صنعت  

2) در حال اجرای اماده سازی سیستم دانشگاه به منظور نیل به سوی دانشگاه کارآفرینی برمبنای مطالعه سازمان یافته بنچمارک جهانی دانشگاه های کارآفرین و مدلسازی جهت حرکت سازمان یافته دانشگاه بسوی کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای جامعه و هم چنین طراحی ساختار ارزیابی عملکرد کارآفرینی دانشگاه با همکاری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز سرکار خانم دکتر حسن زاده 

3) در حال توسعه توانمندسازی مدیران، کارشناسان و فناوران در توسعه و تجاری سازی فناوری و مبتنی بر چارچوب کتاب مدیریت جامع تجاری سازی که در صنعت داروسازی آماده چاپ است 

4) خدمات مشاوره ای برای شرکتهای دانش بنیان و توسعه فناوری و تجاری سازی در سطح ملی و بین المللی در حال حاضر چند پروژه بصورت همزمان در حال ساماندهی است

5) در حال ساماندهی هسته کارآفرینی و کاریابی ناب مستقر در مرکز رشد سلامت دانشگاه البرز  و در نیل به سوی مدرسه کسب و کار فناورانه  

6) تدریس دوره های آموزشی توسعه فناوری تجاری سازی و دوره های مربیگری و منتورهای تخصصی 

آخرین وضعیت تحصیلی و دوره های آموزشی:

·      پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1368

·      دکترای تخصصی بیماریهای داخلی عفونی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1371

·      همزمان با دوران تخصص، دوره ماستری مدیریت در نظام سلامت MpH در سال 69 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

·      شرکت در دوره آموزشی و کارگاه مدیریت و برنامه ریزی در شیراز سال 71

·      دوره عالی مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت دولتی، دوره عالی مدیریت اثربخش در سازمان جهانی بهداشت سال 1373

·      شرکت در دوره علمی مدیریت استراتژیک، در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 73

·      شرکت در دوره تحلیل آماری مطالعات اجتماعی ( سازمان بهداشت جهانی)  در سال 73

·      شرکت در دوره علمی مدیریت تضمین کیفیت (سازمان بهداشت جهانی) در سال 74

·      شرکت در دوره مدیریت، برنامه ریزی و بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 75

·      دوره عالی مدیریت تضیمن کیفیت در سازمان جهانی بهداشت و دوره عالی مدیریت کیفیت در وزارت بهداشت و درمان و              آموزش پزشکی  1375

·      شرکت در دوره علمی مدیریت جامع کیفیت در 76- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

·      شرکت در دوره ارتقای مستمر کیفیت در 77 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

·      شرکت در دوره طراحی مدیریت اثربخش سازمان بهداشت جهانی مصر سال 79

·      شرکت در دهها دوره آموزشی تخصصی

بخشی از فعالیتهای انجام یافته در طی چند سال قبل 

الف) توسعه کارآفرینی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ü    طراحی و اجرایی سازی ساختار کارآفرینی پژوهشگاه

ü    ساختاردهی ثروت آفرینی و افزایش درآمد و ثروت محسوب و نامحسوس  

ü    اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای بهره وری

ب) مرکز رشد زیست فناوری وابسته به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

ü    توسعه و تعالی سیستم مرکز رشد

ü    توانمندسازی واحدها و هسته های فناوری و شرکتهای نوپا و دانش بنیان و آموزش سازمان یافته از ایده تا بازار

ü    راه اندازی شتابدهنده   

ü    توسعه شبکه ارتباطات فناوری در سطح کشور و بین المللی  

پ)شرکت سرمایه گذاری شفادارو

ü     طراحی ساختاری توسعه سیستم ها  

ü    مدلسازی راه اندازی خط بیوتکنولوژی داروسازی اسوه  

ü    مدلسازی ساختار بازاریابی و فروش در مجموعه و با تمرکز بر ساماندهی پخش رازی

ü    همکاری با موسسه فام در توسعه فعالیتهای آموزشی

پ) تجاری سازی فناوری های نوین و پیشرفته

ü    تجاری سازی فناوری ژن درمانی (کارتی سل) سرطان لوکمی حاد کودکان در سطح ملی و بین المللی شامل انتقال فناوری و تجاری سازی  

ü    تجاری سازی و عرضه دانش و فناوری ژن درمانی ضایعات ماکولار چشم ناشی از آنژیوپرولیفراسیون

 ü    همکاری در تجاری سازی و عرضه دانش و فناوری پوست طبیعی 

ت) ساماندهی کارآفرینان نخبه جوان 

ü    ساماندهی منابع و سرمایه های انسانی   

ü    ساماندهی توسعه و تجاری سازی فناوری های پیشرفته 

 ü    ساماندهی ارتباطات و تعاملات ملی و بین المللی 

ü     تالیف و انتشار کتاب تعیین سطح آمادگی تجاری سازی  

 

 ü    طراحی و انتشار نشریه مینروای کارآفرینی 

ث) توسعه خدمات بالینی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی خیریه صاحب کوثر 

ü    برنامه ریزی استراتژیک مجموعه و تهیه طرح توسعه کسب و کار   

ü    بهینه سازی خدمات درمانی درمانگاه  

 ü    ساماندهی توسعه و تجهیز بیمارستان یکصد تخت خوابی صاحب کوثر  

 ü    ساماندهی نظام مراقبت فعال از کرونا و  پیگیری مستمر بیماران 

 

 ü    ساماندهی توسعه سیستم های درآمدزایی درمانگاه 

 ü    ساماندهی جذب سرمایه گذاران و شرکای تخصصی بیمارستان  

ج) مجموعه هلدینگ بین المللی یاسین  

ü    مهندسی ساختار تشکیلاتی و تعاملاتی یاسین    

ü    طرحریزی شرکتها و دفاتر تجاری بین المللی   

 ü    ساختار سازی تعاملات با تامین کنندگان کالا در ایران و جهان   

 ü    برقراری ارتباط با صندوق نوآوری شکوفایی و جذب شرکتهای دانش بنیان  

 ü    مهندسی پورتفولیو و سبد محصولات   

 ü    ساماندهی تولیدات داخل و صادرات آنها 

 

 ü    برنامه ریزی فروش داخل در گروههای هدف    


   پروژه ها و طرحهای شاخص 

 

 
 تشریح پروژه های شاخص    فعالیت 

شرکت دارویی برکت براساس مطالعاتی که در دوران مسئولیتم در شرکت سرمایه گذاری البرز بعنوان مدیر طرح و برنامه از سال 88 بود شکل گرفت 

براساس مطالعاتی که صورت گرفت نشان میداد که صنعت دارویی کشور نیازمند تجدید مهندسی صنعت و ایجاد زیرساخت می باشد مطالعات جهانی در رابطه با بازارهای منطقه هم آن را تایید میکرد که صنعت دارویی کشور با توجه به ساختار سنتی نمی تواند جوابگوی نیازهای حال و آینده باشد و باید تجدید مهندسی گردیده و مبتنی بر فناوریهای نوین پورتفولیوی تولیدی کشور بازسازی شود 

این رویکرد نیازمند انجام مطالعات ساختارمند بود که مطالعات و تهیه طرح کسب و کار اولیه در سال 89 با استقبال ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام همراه بود و با عقد قرارداد با شرکت ام آر سی برای انجام مطالعات کلان و تهیه مستر پلان شکل رسمی به خود گرفت و همزمان با مطالعات، بنای تاسیس شهرک دارویی گذاشته شد و زمین آن احصا گردید و از طریق زمین شهری در کردان کرج خریداری و بعنوان پایه مطالعات ام آر سی در آمد. بدنبال آن شرکت مشاورین ایرانی نسبت به تهیه نقشه های اجرایی اقدام کردند ولی بعلت عدم وجود تجریبات کافی و متناسب با استانداردهای جهانی با یک شرکت فرانسوی برای بهینه سازی و تجدید مهندسی نقشه ها از یک سو مبتنی بر فناوریهای نوین جهانی و استانداردهای در کلاس جهانی شکل گرفت و در نهایت ساختار شهرک و در قالب شهرک دارویی برکت در حدود 200 هکتار بنا نهاده شده و افتخار دارم که بعنوان یک عضو در طراحی و سازماندهی آن نقش موثر داشتم و در بنای آن نه تنها بعنوان عضو هیات مدیره برکت و معاون مدیر عامل در تحقیق و توسعه کسب و کار فعالیت داشتم بلکه بعنوان عضو هیات مدیره شهرک دارویی برکت سعی کردم حداکثر توان را در آن بکارگیرم. طراحی بنای شهرک از ایده تا بازار طراحی شده و اهداف متعالی آن برای تبدیل شدن بعنوان قطب صنعت دارویی در منطقه توانست جایگاه ویژه ای پیدا کند   

طراحی شرکت دارویی برکت 

صندوق پرشین داروی البرز، در سال 1388 و در اخرین جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز استارت خورد. در این ضرورت و بنای فکری آن به چالش کشیده شده و سنگ بنای ایجاد آن گذاشته شد و بالاخره بعد از چهارماه برنامه ریزی و پیگیری، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تاسیس صندوق را بعنوان صندوق مشارکتی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت پذیرفت و عملیات اجرایی آن اغاز شد و از نیمه اول 89 صندوق پژوهش و فناوری فعالیت خود را اغاز کرد 

در این فاصله ارتباط و سازماندهی سیستم، منجر به چندی عقدقرارداد با دانشگاهها در راستای توسعه و تجاری سازی فناوری ها گردید و دهها پروژه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و هم چنین فناوری های اطلاعاتی استارت خوبی زد  و بعنوان یکی از قطب های اصلی در توسعه فناوری ها و سرمایه گذاری در عرصه سلامت شناخته شد

اینک صندوق بعنوان یکی از قویترین صندوقهای پژوهش در سطح کشور عمل میکند و مورد وثوق قرار گرفته است 

 

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری پرشین
داروی البرز  در مجموعه سرمایه گذاری البرز، در تحلیل اولیه که در سال 1388 و 1389 انجام شد مهندسی سبد محصولات شرکتها بعنوان یک چالش جدی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا سامانه اطلاعات دارویی کشور از سال 79 در قالب یک بانک اطلاعاتی در زیر مجموعه سرمایه گذاری البرز شکل گرفته بود که بعد از تاسیس شرکت دارویی شرکت بعنوان یک سامانه تحلیل اینترنتی مورد توجه و عنایت قرار گرفت

در مجموعه سرمایه گذاری البرز یک چارچوب استاندارد شده تحلیل گرانه برای ارزیابی سبد محصولات مشخص گردید و چارچوب مشخصی برای تجدید سبد و هم چنین استراتژی هر محصول مشخص گردید و شرکتها براساس آن نسبت به انتخاب محصولات جدید اقدام کردند و سنگ بنای تحولات سیستمی شکل گرفت 

اینک تحلیل سبد محصولات بعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی شرکتها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد   

مهندسی پورتفولیو  
بدنبال شرکت در دوره های برنامه زیزی استراتژیک در سال 1373 و 74، و تکمیل اطلاعات در طی دو سال فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور، سنگ بنای برنامه ریزی استراتژیک در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذاشته شد (زمانی که معاون بهداشتی دانشگاه بودم) از سال 1378 الی 79 برنامه ریزی گسترده ای آغاز گردید تا اینکه از سال 80 بصورت رسمی مسئولیت برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را عهده دار شدم و متعاقب تدوین برنامه استراتژیک در دانشگاه در اولین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی طرح دانشگاه ارائه و براساس تایید وزیر بهداشت وقت جناب دکتر پزشکیان و ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر برنامه ریزی استراتژیک، این تحول آغاز گردید و افتخار داشتم که در حدود 17 دانشگاه و چندین مرکز تحقیقاتی و سازمان انتقال خون و بخشهایی از هلال احمر برنامه ریزی استراتژیک را آغاز کنیم و این جریان بعنوان یک تقاضا در داخل سیستم های دانشگاهی در علوم پزشکی درامد. در این دوره ها بالغ بر 2000 هزار نفر ا زمدیران دانشگاهها و کارشناسان شرکت کردند و افتخار دارم که در توسعه مدیریت دانشگاهی در این زمینه نقش موثری ایفا کردم   بنیانگذاری برنامه استراتژیک در دانشگاههای علوم پزشکی کشور  


فعالیتهای اجر شده تا پایان 95 :

 

ü    مدیریت و راهبری توسعه کسب و کار شرکت شیمی دارویی ریحانه شامل:

ü    مهندسی کسب و کار

ü    مهندسی پورتفولیو

ü    تدوین طرح استراتژیک شرکت

ü    مطالعه و طراحی استراتژیک توسعه کسب و کار شرکت توسعه تجارت رویکرد نوین

ü    طرح استراتژیک کسب و کار دارویی

ü    مهندسی پورتفولیو

ü    ارائه راهکار و طرح کلی تولید 

ü    اخذ نمایندگی شرکت ادتک استرالیا برای توسعه و تجاری سازی فناوریهای دارویی

ü    اخذ نمایندگی ارزیابی، ممیزی، صدور گواهینامه ها از شرکت CFH آلمان

ü     اخذ نمایندگی بازاریابی و فروش محصولات کپسوژل در ایران (همکاری با شرکت بین المللی ثمر)

ü    همکاری با مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با هدف مشارکت در توسعه تجارت

ü    اخذ نمایندگی انتقال تکنولوژی بیش از 650 دانش فنی و فناوری تولید محصولات دارویی (عمدتا از منابع اروپایی و آمریکایی)

ü    همکاری با موسسه فام در توسعه فعالیتهای آموزشی

ü    تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ü    تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ü    برنامه های آموزشی (توسعه فناوری و تجاری سازی آن) در مراکز رشد، مراکز توسعه فناوری و دانشگاهها

 

سوابق اجرایی از سال 1390 الی آذر 1398 به ترتیب از اخر به ماقبل:

مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شفادارو (وابسته به مجموعه سرمایه گذاری آینده پویا- بانک ملی) از تیرماه 98 

مشاور مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از اسفند 97

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سامانه ناب فرتاک از مهرماه 97 تا بحال 

ü    مدیر عامل (تا بهمن 1394) و رئیس هیات مدیره شرکت مشاورین ایده ناب ویژن (تا حال حاضر)

ü    نایب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت توسعه آریامن پیشرو (تا حال حاضر)

ü    عضو هیات مدیره شرکت طهورا شفاء (تا حال حاضر به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز)

ü    قائم مقام مدیر عامل هولدینگ بازرگانی و توسعه تجارت فرزادنام FIC تا پایان اردیبهشت 95

ü    مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز تا پایان فروردین 95

ü    عضو هیات مدیره و معاون تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت (هولدینگ تخصصی سلامت) تا اذر ماه 1394  

ü    عضو کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بهار 1394

ü    عضو کمیته تحلیل ریسک شرکتها و پروژه های توسعه ای شرکت دارویی برکت تا آذر 1394

ü    عضو کمیته پژوهش و فناوری شرکت دارویی برکت تا آذر 1394

ü    عضو کمیته فنی شرکت دارویی برکت تا آذر 1394

ü    عضو هیات مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت تا بهار 1393

مسئولیت های فنی از سال 1390 الی آذر 1398 به ترتیب از اخر به ماقبل:


طراحی و تهیه طرح کسب و کار و طرح مالی و اقتصادی پالایشگاه خون و فراورده های پلاسمایی برای مجموعه درمان آرا و بیوتست آلمان 

طراحی ساختار و پورتفولیوی سبد محصولات آنتی کنسر برای مجموعه روبرته 

ü    تحلیل استراتژیک صنعت دارویی و تهیه ماستر پلان اولیه برای توسعه صنعت دارویی

ü    تهیه طرح کسب و کار و ماستر پلان شهرک صنعتی دارویی برکت (طرح اولیه)

ü    مدیریت و راهبری تهیه 17 طرح توجیهی مالی و اقتصادی برای هولدینگ دارویی برکت

ü    مسئولیت تهیه طرح کسب و کار هولدینگ دارویی برکت

ü    هدایت و راهبری تهیه طرح استراتژیک شرکت دارویی برکت، تلفیق هولدینگ دارویی برکت، و شرکتهای تابعه هولدینگ

ü    عضو کمیته کارشناسی تدوین برنامه راهبردی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

ü    هدایت و راهبری تهیه طرح کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

ü    عضو کمیته پساتحریم گروه توسعه اقتصادی تدبیر

سوابق اجرایی از سال 1371 الی 1390 به ترتیب از اخر:

ü    عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز  (سهامی عام)

ü    عضو هیات مدیره شرکت کی بی سی (سهامی خاص)

ü    مدیر طرح و توسعه شرکت سرمایه گذاری البرز

ü    عضو هیات مدیره شرکت داروسازی تولیدارو

ü    مشاور مدیر عامل شرکت پخش البرز

ü    معاون دارویی شرکت پخش البرز

ü    مدیر دفتر تعالی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ü    مشاور شرکت مهندسی معماری ماندگار تدبیر در زمینه طراحی بیمارستانهای درمانی، بیمارستانهای آموزشی، پژوهشی و درمانی و مراکز تحقیقاتی

ü    مشاور طرح و برنامه معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه و مسئول تدوین برنامه دوم توسعه قضایی 83 الی 88 و مسئول تدوین برنامه سوم توسعه قضایی در دادگستری ها 88 الی 92

ü    مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در امور استراتژیک

ü    مشاور مرکز چشم پزشکی نگاه در پیاده سازی برنامه استراتژیک

ü    عضو کمیته عالی نوآوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ü    مشاور گروه (هولدینگ) دارویی سبحان

ü    طراحی مدل ساختاری نظام پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد برای شرکت تولیدارو

ü    معاون فنی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ü    دبیر شورای سلامت استان تهران

ü    عضو کمیته کشوری ارتقای کیفیت خدمات سلامت در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ü    مشاور شرکتهای دارویی تولیدارو و اسوه

ü    مدیر مرکز توسعه علمی و تحقیقات بازار شرکت دارویی پخش رازی

ü    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ü    کارشناس برنامه ریزی و بودجه دفتر آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ü    مدیر بخش بیماریهای واگیردار اداره کل مبارزه با بیماریها وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ü    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

سوابق فنی از 1371 الی 1390 به ترتیب از اخر:

ü    آموزش و مشاوره ارتقای مستمر کیفیت بیش از 10 دوره

ü    برنامه ریزی استراتژیک بیش از 100 کارگاه آموزشی در سطح کشور دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی دانشگاه، هلال احمر، سازمان انتقال خون و شرکتها و موسسات

ü    برگزاری کارگاههای تخصصی رویکرد سیستمی به مدیریت خطای پزشکی 5 دوره آموزشی برای اساتید دانشگاهها و یک دوره جامع پیاده سازی در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

ü    دوره عالی سیاستگذاری مبتنی بر شواهد (دوره تربیت مربی) بمدت شش ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 87

ü    تدوین سیاستهای بهداشت دهان مبتنی بر شواهد برای دفتر بهداشت دهان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ü    مدیریت کسب و کار بیش از 10 دوره آموزشی

 

مستندات علمی تدوین شده برای برگزاری سخنرانی:

مدیریت مبتنی بر هدف، مدیریت اثربخش، مدیریت تحلیل آماری فرآیند، مدیریت عملکرد، مدیریت خلاق، مدیریت تحول، تبادل تجربیات مدیریت یا benchmarking ، بارش افکار، موج نوآوری، ترسیم مدل نمودار شبکه فعالیتها، خلاقیت سازمانی، مدیریت کارتیمی، پایش و کنترل عملکرد برنامه، اصول مدیریت و برنامه ریزی کاربردی، سازماندهی مدیریت اطلاعات، تحلیل ریشه یابی در مدیریت سیستم ها، دوره جامع مدیریت فرآیند مبتنی بر تحلیل آماری، فرآیند و مدیریت مبتنی بر فرآیند در مدیریت منابع انسانی، بودجه ریزی در نظام سلامت اصول نجات و رهایی از بحران، طراحی مدل ارزیابی جامعه و مشکل گشایی، و دهها مورد دیگر.

مستندات علمی تدوین شده برای برگزاری دوره های آموزشی :

ü    مدیریت استراتژیک (شامل دوره عالی مربیگری و دوره تربیت خبره) اولویت 1

ü    رویکرد سیستمی به مدیریت خطا (بویژه در عرصه پزشکی)، اولویت 1

ü    سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، (شامل دوره عالی مربیگری و دوره تربیت خبره) اولویت 1

ü    مدیریت کیفیت،

ü    دوره جامع مدیریت فرآیند مبتنی بر تحلیل آماری

آموزش، مشاوره و هدایت برنامه مدیریت کیفیت  :

ü    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ü    سازمان بهزیستی کشور

ü    دانشگاه علوم پزشکی قم

ü    شرکت دارویی اسوه

مسئولیت در نشریه های علمی کشور:

ü    مسئولیت انتشار نشریه ارتقای مستمر کیفیت در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ü    عضو سردبیری نشریه علمی انگلیسی زبان journal of medical education  متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ü    عضو شورای سردبیری نشریه توسعه سلامت و پزشکی

ü    عضو کمیته سردبیری نشریه الکترونیکی توسعه قضایی