برای شرکت و تکمیل فرم ثبت نام ابتدا می بایست در سایت ثبت نام نمایید و یا اگر قبلا ثبت نام نموده اید با حساب کاربری خود وارد شوید.