تعریف شبکه شتابمند

شتابمند عبارت است شتابدهنده محصولات نوآورانه و دانش بنیان 

شبکه شتابمند مجموعه ای فعالیت های از جنس مرکز رشد برای توسعه ایده ها و اماده سازی آنها برای تجاری سازی، شتابدهنده فعالیتهای دانش محور و دانش بنیان فناوران و خلاقان و مبتکران کشور، با تمرکز بر محصولات نوآورانه و دانش بنیان در سطح کشور می باشد. 

شبکه شتابمند شامل چند بخش عمده می باشد 

 الف) بخش فناوران ، صاحبان دانش فنی و فناوران عرصه های نوین و پیشرفته 

 ب) بخش بروکرهای توسعه کسب و کار و تجاری سازی فناوری  و محصولات نوآورانه 

 ج) سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی  اعم از مشارکت کنندگان در سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خطر پذیر و سرمایه گذاران خرد 

 د) بازاریابان و بازارسازان در سطح ملی و بین المللی  و بویژه در قالب شبکه های ملی بین المللی 

ه) مشاوران خبره برای توسعه فناوری و تجاری سازی و بازارسازی 
 

فرآیند حضور

فرآیند حضور در شتابمند 

 الف) با ما تماس بگیرید 

در صورت نیاز در جلسه حضوری، با شتابمند بیشتر آشنا شوید

برای نشست حضوری و استفاده از ماشین برای ایاب و ذهاب به مرکز، قطعا قبل از مراجعه هماهنگ بفرمایید تا برای ورودی به دانشگاه مجوز لازم اخذ گردد 

ب) حتما مستندات و مراحل کار را قبلا مطالعه بفرمایید 

پ) در صورتی که صاحب فناوری هستید یا سرمایه گذارید در بخش ثبت نام، مشخص و نوع درخواست خود را وارد کنید 

ت) در اولین فرصت با شما هماهنگ کرده و نشست حضوری را برقرار میکنیم 

ث) قرارداد همکاری با توجه به نوع درخواست امضا میشود این قرارداد فیمابین شرکت مشاورین ایده ناب ویژن و مجموعه شما خواهد بود و همه مسئولیت ها و تکالیف کاملا شفاف می گردند 

ج) بر اساس نوع همکاری و قرارداد، استقرار شما در مرکز قطعی میگردد و هماهنگی لازم انجام میشود 

چ) همه موارد همکاری صرفا بر اساس قرارداد خواهد بود اگر چه ما همه تلاش خود را بکار خواهیم بست که بعنوان تیم همکار در کنار شما باشیم و بیشتر از حد قرارداد وظایف خود را انجام دهیم 

ح) ما به دنبال موفقیت شما خواهیم بود و موفقیت ما در گرو موفقیت شماست 

پوستر رویداد
مدیر شتابمند

دکتر یاشار نراقی مدیریت این بخش را برعهده دارند که به نیابت از باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان، همه امور مدیریتی شامل برنامه ریزی، سازماندهی و طرحریزی کلی و نظارت بر و کارکرد مجموعه را برعهده دارند و هماهنگی های امور را انجام میدهند 

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن بر اساس قراردادی که با مرکز تحقیقات سامانه های هوشمند کاربردی امضا کرده است مسئولیت های زیر را در مجموعه شتابمند برعهده دارد 

آموزش، مشاوره و هدایت پژوهشگران و فناوران برای توسعه فناوری و تجاری سازی

ارائه خدمات مشاوره ای برای راه اندازی مرکز رشد و شتابدهنده

برگزاری برنامه ها و کارگاههای آموزشی، همایش ها و گردهمائیهای ملی و بین المللی 

مدیریت فناوران، استارت آپها، و شرکتهای صاحب فناوری و دانش بنیان مستقر در مرکز .

عقد قرارداد با استارت آپها، شرکتهای دانش بنیان یا دانش محور، بروکرها و صندوقهای سرمایه گذاری در مرکز

گزارش عملکرد مرکز فناوری بصورت ماهیانه به مرکز

کلیه پرداخت های قانونی مربوط به مالیات، بیمه و ارزش افزوده و سایر کسورات قانونی مرتبط با این قرارداد، برعهده ایده ناب خواهد بود.

کلیه حقوق و دستمزد و دیگر پرداختهای قانونی مستخدمین مربوط به این قرارداد که از طرف طرف دوم قرارداد می باشند برعهده طرف دوم خواهد بود


 

مالکیت معنوی

 مالکیت معنوی شتابمند به شرکت مشاورین ایده ناب ویژن و دکتر یاشار نراقی تعلق دارد  و همه عملیات اجرایی مربوط به شتابمند در شرکت مشاورین ایده ناب ویژن صورت میگیرد 

ظرفیت های مجموعه

مجموعه توسعه فناوری، تجاری سازی و توسعه بازار دارای این ظرفیت ها می باشد که در اختیار مجموعه می باشد 

الف) امکان حضور و استقرار در مرکز یا بهره مندی از امکانات بصورت حضور مجازی 

ب) مکانهای استقرار از یک میز به صورت اشتراک زمانی - ساعتی/ روزانه/ چند روز در هفته تا اجاره کامل یک اتاق 

پ) بهره مندی از فضای تبلیغاتی و ترویجی سایت باشگاه و زیر مجموعه و همه مجموعه های وابسته و هم چنین تبلیغ در سایت شرکت مشاورین ایده ناب ویژن  و فضاهای مجازی موجود 

ت) استفاده از سالن اجتماعات برای جلسات و کلاسها، استارت آپ دموها و استارت آپ ویکندها تا سقف 40 نفر 

ث) امکان استفاده از سالن اجتماعات 200 نفری 

ج) استفاده از امکان اقامت در هتل فرهیختگان بر حسب مورد 

چ) استفاده از تیم های کارشناسی و بروکرهای مستقر در مرکز یا همکار برای توسعه کسب وکار، تهیه طرح توجیه مالی و اقتصادی، مدل کسب و کار یا ساختاردهی مالی و اجرایی 

ح) بهره مندی از مذاکره مستقیم با سرمایه گذاران و یا همکاری با سایر شبکه شتابدهنده های همراه 

خ) بهره مندی از امکانات فن بازار در سطح ملی و بین المللی بر حسب موضوع فعالیت 

د) استفاده از ایده های پیشنهادی مرکزی برای توسعه سبد کسب و کار 

تعرفه ها

تعرفه هایی که در ذیل آمده است براساس شرایط مختلف قابل تغییر می باشد و مبانی آن برای تخمین حدودی هزینه هاست 

ارقام واحد به میلیون ریال می باشد 

عنوان سرفصل عنوان اقدام واحد مبلغ واحد توضیحات
ارزیابی و تهیه طرحها ارزیابی مقدماتی طرح شخصیت حقیقی طرح 1
ارزیابی مقدماتی طرح شخصیت حقوقی طرح 4
ارزیابی تخصصی طرح توجیهی طرح 40
ارزیابی طرح کسب و کار طرح 5
ارزیابی بیزنس مدل طرح 5
تهیه طرح استراتژیک کسب و کار طرح 50 متوسط
تهیه طرح توجیه مالی و اقتصادی طرح 60 متوسط
تهیه مدل کسب و کار طرح 50 متوسط
طراحی ساختار اجرایی و مالی شرکت طرح 50 متوسط
تامین سرمایه - مشاوره طرح 30 متوسط
تامین سرمایه - تحقق سرمایه درصد از سرمایه 0.02 متوسط
اجاره واحد اجاره واحد فناور-سالی مجازی واحد 25
اجاره واحد فناور- سالی حضوری واحد 60 هفته ای یک روز
اجاره هسته فناور - سالی مجازی هسته 80
اجاره هسته فناور - سالی حضوری هسته 140 هفته ای یک روز
اجاره شرکت دانش بنیان - مجازی شرکت 100
اجاره شرکت دانش بنیان - حضوری شرکت 160
مشاوره مشاوره کارشناسی نفرساعت 2
مشاوره تخصصی فردی/شرکتی نفرساعت 5
مشاوره های عمومی نفرساعت 2
آموزش کلاس آموزشی نیم روزه تعداد -روز 1.8
کلاس های تمام روز تعداد -روز 20
همایش 200 نفری - نیم روز تعداد -روز 100
همایش 350 نفری - تمام روز تعداد -روز 2.7
فروش فروش کتاب تعداد جلد
فروش محصولات - رویالتی درصد سهم
فروش خدمات - اپلکیشن درصد سهم

شیوه های پرداخت

شیوه ها و شرایط پرداخت

بر اساس ایجاد شرایط و تسهیلاتی برای سهولت همکاری روشهای مختلف پرداخت در نظر گرفته شده است که در ذیل آمده است 

الف) با توجه به قرارداد فیمابین با مجموعه باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در واحد علوم تحقیقات، همه پرداختهایی که توسط فعالان در مرکز شتابمند صورت میگیرد بعد از دریافت عینا در حساب صندوق باشگاه واریز میگردد و سپس بعد از کسر سهم باشگاه به حساب شرکت پرداخت میگردد بنابراین همه مبلغ توافق شده آغاز همکاری نقدی خواهد بود 

ب) برای همه نوع همکاری قرارداد رسمی بین شرکت مشاورین ایده ناب ویژن منعقد میگردد و صرفا در قالب قرارداد عملیات اجرایی آغاز میگردد 

ج) قرارداد همکاری می تواند پرداخت نقدی / پرداخت بصورت سهم از فروش خدمات یا کالاها و یا ترکیبی از آنها باشد 


 حساب جاری شرکت جهت انجام پرداخت  بنام شرکت مشاورین ایده ناب ویژن، بانک سامان، شعبه جهان کودک و کد شعبه 801 

 کارت بکارت   6219861025425322
 حساب جاری  8018108895491
حساب شبا   IR410560080181000889549001  

از یک ماه آینده امکان استفاده از پرداخت مستقیم در درگاه زرین پال فراهم خواهد بود