اخبار

اولین دوره آموزشی مدیریت جامع تجاری سازی

اولین دوره آموزشی مدیریت جامع تجاری سازی آغاز شد

اولین دوره آموزشی مدیریت جامع تجاری سازی بصورت آنلاین از 30 مرداد ماه 1401 آغاز شد در این دوره ، مفهوم توسعه فناوری و تولید صنعتی در بخش فنی و توسعه کسب و کار، تحقیقات بازار و توسعه بازار در بخش توسعه شرکتی به بحث گذاشته میشود و در نهایت براساس یک روش علمی میزان امادگی فناوری مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت 

هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی البرز راه اندازی شد

هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب در مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز راه اندازی شد هسته در شورای مرکز رشد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت از اواخر مرداد در مرکز رشد برای ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی و هم چنین کاریابی مستقر خواهد شد 

 

برگزاری دوره جامع آموزشی توسعه و تجاری سازی فناوری

دوره جامع آموزشی مشتمل بر توسعه فناوری، تولید، کسب و کار، تحقیقات بازار و توسعه بازار می باشد که در یک برنامه بهم پیوسته ارائه میگردد

این دوره بصورت عمومی برای شرکت کنندگان و یا بصورت اختصاصی برای شرکتها و هولدینگ ها، سازمانها و دانشگاهها برگزار می شود 

در این دوره، 40 ساعت اموزش و 10 ساعت مشاوره گروهی و پاسخ به سوالات خواهد بود 

دومین نشست کارآفرینان نخبه جوان

دومین نشست کارآفرینان نخبه جوان 25 دی ماه 98 از ساعت 8 الی 10.30 برگزار میشود

دومین نشست کارآفرینان نخبه جوان در تاریخ 25 دی ماه 1398 با حضور تعدادی از کارآفرینان و صنعت گران عزیز و کارگروهها در محل سالن شیخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می گردد 

اولین نشست گروه نخبگان و استعدادهای درخشان

اولین نشست گروه نخبگان و استعدادهای درخشان در ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل میشود

اولین نشست نخبگان و استعدادهای درخشان عرصه سلولی ملکولی و با هدف توانمندسازی و توسعه زیرساختهای فکری و اچرایی آن با حمایت ستاد محترم سلولهای بنیادی و جناب دکتر حمیدیه در ستاد معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری روز چهارشنیه 4 دی ماه 1398 از ساعت 8.30 الی 10.30 برگزار میگردد 

RSS
12345678