اخبار

توسعه فعالیتهای تجاری سازی مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

قرارداد همکاری با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در رابطه با توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه

قرارداد همکاری شرکت مشاورین ایده ناب ویژن با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در راستای توسعه تجاری سازی به امضای طرفین رسید و از بهمن ماه 94 همکاری فیمابین آغاز خواهد گردید .

برگزاری نشست فنی و مشورتی با شرکتهای دانش بنیان

نشست فنی و مشورتی با واحدها، هسته و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد زیست فناوری تشکیل شد

 

نشست کارشناسی، مشورتی و فنی و با هدف آشنایی واحدها، هسته ها و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و با حضور چندین واحد و مدیریت مرکز رشد تشکیل شد در این نشست دکتر محمدی، گزارشی از برنامه ها و فعالیتهای شرکت را ارائه کرده و امادگی شرکت را برای ارائه خدمات مشاوره ای اعلام کردند

تشکیل کارگروه مدرسه کسب و کار

کارگروه مدرسه کسب و کار با هدف توسعه توانمندیها و ایجاد بسترهای رشد و تعالی فناوران در شرکت مشاورین ایده ناب ویژن تشکیل شد

 

این کارگروه، با هدف کشف استعدادها و ایده های تجاری سازی و از طریق همراهی از ایده تا بازار و توسعه توانمندیهای فناوران تشکیل شد در گروه بیش از 10 نفر از خبرگانی که در عرصه تدوین طرح کسب و کار و طرحهای توجیهی مالی و اقتصادی، مدل کسب و کار یا مدلسازی تامین مالی فعالیت دارند همکاری خواهند داشت.

استقرار شرکت و آغاز فعالیت تجاری

دفتر کار شرکت در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مستقر و فعالیت خود را آغاز کرد

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن در مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مستقر گردید. شرکت با استقرار در مرکز، بصورت مستقیم خدمات مشاوره ای خویش را د راختیار شرکتهای دانش بنیان و فناوران قرار خواهد داد

استقرار شرکت و آغاز فعالیت تجاری

شرکت مشاورین ایده ناب در طی قراردادی، با شرکت درنیان به قرارداد همکاری متقابل برای توسعه فعالیتهای عرصه توسعه سلامت دست یافتند

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن، به منظور استقرار دفتر مرکزی و توسعه فعالیتهای کسب وکار خویش در عرصه سلامت، طی توافق نامه ای با شرکت درنیان زمینه های همکاری متقابل را بررسی و به امضای قرارداد رسیدند

بدین ترتیب، این دو شرکت در راستای توسعه سلامت بصورت مشترک گام برداشته و خدمات مبتنی بر مشتری را مشترکا طراحی و اجرایی خواهند نمود

RSS
12345