مجموعه پروژه های مرتبط با توسعه کسب و کار شرکتها

مجموعه طرحها و پروژه هایی اجرایی شده از تجدید فعالیت مجدد شرکت مشاورین ایده ناب ویژن 

ردیف عنوان طرح مکان اجرا سال شروع سال خاتمه توضیحات
1 آماده سازی استارت آپ ویکند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1394 1394 اتمام یافته است
2 تهیه طرح استراتژیک توسعه فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395 1395 طرح به اتمام رسیده است
3 تهیه طرح استراتژیک توسعه کسب و کار و راه اندازی شرکت شرکت داروسازی ریحانه 1395 1395 طرح شامل تهیه طرح استراتژیک و مهندسی پروتفولیوی خطوط موجود و خطوط آینده
4 توسعه استراتژیک مرکز کلینیک درنیان تهران - بیمارستان باهر 1395 1395 طرح به اتمام رسیده است
5 همکاری در راه اندازی استارت آپ ویکند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395 1395 برگزار شد
6 تهیه طرح استراتژیک توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1395 1396 طرح به اتمام رسیده است
7 تهیه طرح توجیهی خط سرم سازی در عراق شرکت برکه الصحه عراق 1395 1396 طرح به اتمام رسیده است
8 تهیه طرح توجیهی خط آنتی بیوتیک سازی در عراق شرکت برکه الصحه عراق 1395 1396 طرح به اتمام رسیده است
9 تهیه طرح توجیهی خط تزریقی در عراق شرکت برکه الصحه عراق 1395 1396 طرح به اتمام رسیده است
10 تهیه طرح توجیهی پالایشگاه پلاسما شرکت پلاسما درمان فارمد و بیوتست آلمان 1395 1396 در حال انجام - طرح به تصویب شرکت بیوتست و سهامداران آن رسیده است
11 تهیه طرح استراتژیک جهت ورود به صنعت دارو مجموعه دکتر سادات تهرانی- روبرته 1395 1396 تهیه طرح استراتژیک/ مهندسی پورتفولیو / شناسایی و معرفی شریک تجاری خارجی
12 راه اندازی استارت آپ دمو فناوریهای نوین شهری جزیره کیش 1396 1396 برگزار شد
13 همکاری در توسعه خطوط دارویی نیمه جامدات شرکت پارس حیان 1396 - در حال انجام
14 مهندسی پورتفولیوی جامدات شرکت سبز ... - بروجن 1396 - در حال انجام
15 توسعه دفاتر تجاری شرکت های مکمل ساز بین المللی اداره کل مکمل ها سازمان غذا و دارو 1396 - در حال انجام