مجموعه شرکتهای تابعه

تشریح مختصر شرکتهای تابعه 


 

 

ردیف نام شرکت نوع شرکت عرصه فعالیت شرکت سال آغاز فعالیت درصد سهام
1 شرکت روژان داروی پارس کیمیا سهامی خاص اولین شرکت تاسیس شده در زیر مجموعه شرکت مشاورین ایده ناب می باشد این شرکت در عرصه دارویی فعالیت داشته این شرکت در عرصه تولید (درفاز اول بصورت تولید قراردادی) فعالیت داشته و هم چنین به فعالیتهای بازرگانی دارویی نیز همت گماشته است و امید وار است که بتواند در صنعت دارویی بنحو شایسته و یک شرکت خوب و ارزش آفرین فعالیت داشته باشد 1396 17