مقدمه ای بر مدیریت جامع تجاری سازی

  مدیریت جامع تجاری سازی  را می توان یک سیستم نامید چرا که همه اجزای آن در قالب یک نقشه اجرایی بهم پیوسته و بهم وابسته است و موفقیت یک فناوری را در برخورداری از یک نقشه جامع مدیریتی و اجرایی می دانیم 

مدیریت جامع تجاری سازی هم نقشه طولی است که از ایده تا بازار را رصد میکند و هم عرضی است که همه اجزای موازی را ساماندهی میکند و هم عمودی دانست چرا که رشد و تعالی و توسعه های آینده را در برنامه، در نظر گرفته است 

مدیریت جامع تجاری سازی یک ایده نو و یک نوع نگرش به توسعه فناوری و تجاری سازی است که ابداعی می باشد 

Total Commercialization Management  TCM

مدیریت جامع تجاری سازی، تجدید مهندسی ساختارهای فناوری در شرکتهای دانش بنیان می باشد که با این نوع نگرش چند اتقاق مهم را رقم می زند 

 مدیریت منابع بصورت یکپارچه صورت میگیرد و براساس ساختار پروژه ای در قالب یک روش مسیر بحرانی زمان تامین منابع اعم از مالی یا تجهیزات و موارد مصرفی ساماندهی میشود  

مهندسی جامع ریسک در همه بخشها اعم از بخشهای فنی و اجرایی ارزیابی، پایش و برنامه ریزی شده و مدیریت جامع صورت میگیرد و بدین ترتیب ریسک فناوری و مدیریت کاهش می یابد  

گروه هدف این کتاب و روش چه کسانی هستند

الف) همه هسته های فناوری و شرکتهای دانش بنیان قطعا نیاز دارند که از یک روش سازمان یافته و با رویکرد سیستمی فناوری خویش را مدیریت و راهبری کنند 

ب) همه شرکتهای تولیدی که در صدد توسعه بخشهای تحقیق و توسعه و ورود به فناوری های نوین هستند و باید براساس ساختار مدون نسبت به طراحی سیستم اقدام کنند 

ج) همه کارشناسانی که در صدد ارزیابی فناوری هستند و داشتن یک دانش فراگیر و یکپارچه برای کنترل و نظارت و مذاکره با فناوران را نیاز دارند 

د) همه مدیران بخشهای فناوری که نیازمند طراحی سیستم های مدیریت فناوری از دیدگاه محتوایی هستند با مطالعه و بهره گیری از این کتاب ساختار اجرایی خویش را شکل میدهند 

ه) شرکای تجاری و سرمایه گذاران با بهره گیری از این کتاب، به ابعاد مختلف فناوری مسلط می شوند و درمذاکره با فناوران برای مشارکت در فناوری و تجاری سازی، با دید بازدتر به آن می پردازند 

چگونه می توان بصورت کاربردی و مهارتی با این سبک و شیوه اشنا شد

شرکت در دوره مدیریت جامع تجاری سازی (توسعه و تجاری سایز فناوری) که بصورت ادواری تشکیل میشود فعالان عرصه فناوری و تجاری سازی می توانند در آن شرکت نمایند

اولین دوره آموزشی آن 30 تیرماه 1401 اغاز خواهد شد و دوره در حال ثبت نام می باشد 

شرکت کنندگان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتری به صفحه آموزش مدیریت جامع مراجعه فرمایند 

برای ورود به صفحه اینجا را کلیک کنید  

 

.


.
کتاب آموزشی کاربردی مدیریت جامع تجاری سازی

کتاب مدیریت جامع تجاری سازی آماده چاپ می باشد 

 

 

گالری تصاویر

آدرس: هسته کارآفرینی و کاریابی ناب،  کرج - 45 متری گلشهر، کوچه صفاریان، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی البرز  کد پستی 3198764653