برنامه توانمندسازی

   

 
چارچوب و ساختار مهارت آموزی 

ردیف عنوان دوره  شرح دوره  مدت  کار عملی  شیوه اجرا  وضعیت
1 آشنایی با مفاهیم  مفاهیم پایه کارآفرینی، توسعه فناوری و تجاری سازی و چارچوب ساختاری کارآفرینی  دو ساعت  مشارکت در بحث  بحث گروهی و پرسش و پاسخ  آماده اغاز دوره 
حرفه ای گری در یکی از بخشهای زیر   در عرصه فناوری:
توسعه فناوری / تولید / برنامه ریزی توسعه فناوری و تولید /  اشنایی با مستندات قانونی جهت اخذ مجوزهای قانونی / تاییدیه های کیفیت در سطح ملی و بین المللی / ثبت اختراع و پتنت / مالکیت معنوی / تضمین کیفیت / کنترل کیفیت 

در عرصه کسب و کار :
شرکت داری، تحقیقات بازار/ توسعه بازار/ مدیریت مالی/ مدیریت ارزشگذاری فناوری/ مدیریت ارزشگذاری عرصه فناوری/ مدیریت کنترل مدیریت اخذ مجوزهای قانونی
 
مهارتهای ویژه: 
مثل خدمات آزمایشگاهی/ کار با دستگاههای آزمایشگاهی خاص/ تهیه مستند قانونی در عرصه دارویی/ یا تجهیزات پزشکی و غیره /
هر دوره ای مدت خاص خود را لازم دارد    فراگیری، کسب مهارت  بحث گروهی، شرکت در بحث ها، ارائه، نظارت بر اجرا و منتورینگ   برخی از بخشها اماده اجراست 
 چارچوب کاریابی 
ردیف    چارچوب کاری   شرح اقدامات  مستند    کار عملی  شیوه اجرا    وضعیت 
 1 اگهی استخدام   در این موارد، براساس اگهی استخدام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود می باشد براساس مذاکره با شرکتها و سازمانها و مذاکره و عقد قرارداد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام می گردد و از بین افراد واجد شرایط نسبت به معرفی افراد اقدام خواهد شد  براساس محتوای گواهی استخدامی    ارزیابی بانک اطلاعاتی 
تحلیل تناسب دانش و مهارت با درخواست
انتخاب نیروها 
مذاکره 
معرفی 
 براساس پروتکلهای داخلی هسته  به زودی اماده اجرا میشود 
 2  کاریابی   در این موارد داوطلیین بعد از ثبت نام سنجش استعداد صورت میگیرد و مهارتهای مورد نیاز آموزش داده شده و بعد از کسب مهارتها، و صلاحیت ها و شایستگی های لازم، به شرکتها و سازمانها معرفی می گردند  براساس محتوای خدماتی    ثبت نام داوطلبین 
تحلیل پایه توانمندیهای و مهارتها 
شناسایی گرایشات شغلی 
شناسایی استعدادها 
توانمندسازی تکمیلی 
اماده سازی برای معرفی در سیستم 
 براساس پروتکلهای داخلی هسته   آماده ثبت نام می باشد 
هسته توسعه کارآفرینی و کاریابی ناب، فعالیت گسترده خویش را در برای توسعه کارآفرینی، تونانمندسازی و کاریابی اغاز کرده است برای ثبت نام روزهای سه شنبه هر هفته در دفتر هسته واقع در مرکز رشد و فناوری سلامت - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه حضور بهمرسانید 
برای هماهنگی با شماره تلفن همراه 09122850390 از طریق پیامک یا واتس آپ ارتباط برقرار کنید