1

استارت آپها- فناوری اطلاعاتی

این پروژه ها با تمرکز بر عرصه استارت آپها و تجاری سازی آنها در فناوری های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی است  کلیک کنید

2

توسعه کسب و کار شرکتها

این پروژه ها در زمینه توسعه کسب و کار شرکتها و تهیه طرحهای توجیهی می باشد کلیک کنید

3

شرکتهای تابعه 

در این بخش شرکتهای که در آنها شرکت مشاورین ایده ناب ویژن داری سهام می باشد و توضیحات آنها آورده شده است کلیک کنید

4

همکاری مشترک و مشارکت 

در این بخش، پروژه های مشترک و همکای مشارکتی در توسعه کسب و کار آورده شده است 

5

برنامه ریزی آموزشی 

برای مشاهده و ثبت نام در برنامه های آموزشی در منوی سایت به ثبت نام در برنامه های آموزشی مراجعه بفرمایید 

6

مدرسه کسب و کار

مدیریت پروژه شامل طراحی و مهندسی پروژه تا مرحله اجرایی سازی آن و کنترل در حین اجراست.

آماده همکاری در توسعه عرصه های کسب و کار مرتبط با رویکرد برنده-برنده


رویکرد شرکت مشاورین ایده ناب در همه اشکال همکاری در همه عرصه ها، حس برندگی در همه .ذینفعان اعم از طرفهای قرارداد یا شرکای تجاری یا کارکنان و خدمت گیرندگان می باشد. در این رویکرد، تنوع و کثرت پذیری، انعطاف پذیری بالا و تعامل گسترده خصیصه های این تعامل می باشد


آینده نگاری 

شبکه کارآفرینی ملی و بین المللی 

شکل گیری شبکه های حرفه ای و تخصصی قطعه پازل های کارآفرینی در قالب یک سیستم می باشد که بهم پیوستگی و بهم وابستگی اجزای سیستم  و اثرگذاری هم افزایی آن می تواند در موفقیت این سیستم تاثیرگذار باشد 

 فروشگاه مجازی و فن بازار ملی و بین المللی

بازاریابی و فروش یکی از مهم ترین ابزار در توسعه و تجاری سازی فناوری است تفکیک عرضه دانش و فناوری و محصولات فناورانه می باشد که هر کدام رویکرد متفاوتی را دنبال میکند حضور در بازار پیچیده ترین بخش در هر کسب  و کار می باشد و عامل موفقیت در بالغ بر 70 درصد موارد می باشد بنابراین ضرورت دارد بصورت حرفه ای به آن پرداخته شود و با تخصصی کردن آن تلاش ارزشمند فناوران به بار می نشیند 

 زنجیره ارزش در کلاس جهانی 

در توسعه کسب و کار، مهندسی زنجیره ارزش و همه ابعاد از ایده تا بازار را طراحی کردن، کلیدی و استراتژیک محسوب میشود بنابراین اصولا نهادهای بالادستی باید نسبت به ساختارسازی آن اقدام کنند و طبعا شرکتهای حرفه ای در زنجیره ارزش می توانند آن را عملی سازند جامعیت تفکر در زنجیره ارزش، ارزش آفرینی کل جریان توسعه و تجاری سازی را افزایش داده و کارآفرینی را جنبه عملی و اجرایی می بخشد